Mattias Waesterberg. Arbetar som fritidspedagog. Egenföretagare inom pedagogik och coachning av ungdomar.

Christina Lundquist. Egenföretagare inom folkbildning, pedagogik och skrivande.

https://minberattarblogg.blogspot.se/